INEFC (Barcelona)


L'INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, que depèn orgànicament de la Secretaria General de l'Esport, i compta amb dos centres d'estudis superiors universitaris: un a Barcelona i un altre a Lleida.

El centre de Barcelona, adscrit a la Universitat de Barcelona, va néixer l'any 1975 amb una clara voluntat de ser considerat com un dels centres líders en la formació i la recerca en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Aquest centre s'organitza en dues clares estructures. D'una banda, l'estructura acadèmica, que es guia a través de la Universitat, i de l'altra, es troba l'estructura administrativa. Tant una com l'altra depenen de l'INEF Catalunya.

Amb una superfície de 32.678 m2 i dissenyat pel Taller d'Arquitectura de Ricardo Bofill, el 1991 es va finalitzar la seva construcció aprofitant el desnivell de la muntanya de Montjuïc. Per la façana nord és un edifici de dues plantes i, per la sud, de quatre.

Les instal•lacions compten amb:

 • Aules:
  • 4 aules magnes per a 100-130 alumnes
  • 6 aules per a 60 alumnes
  • 1 aula seminari per a 90 alumnes
  • 4 seminaris per a 25 alumne
  • 2 seminaris adaptables a 4 espais per a 25 persones cadascun
  • 1 aula de pràctiques d'anatomia i recuperació
 • Sala d'actes
  • Capacitat per a 400 places
 • Instal•lacions esportives
  • Camp de futbol de gespa artificial
  • Pavelló de parquet: format per una sala poliesportiva, el gimnàs general (GG) i el gimnàs de rítmica
  • Pavelló sintètic: amb una sala poliesportiva i el gimnàs artístic
  • Sala de judo
  • Sala de musculació
  • Camp gran de gespa artificial
  • Pista poliesportiva sintètica exterior
  • Zona d'atletisme

Galeria d'imatges