CENTRE D’ALT RENDIMENT (CAR)
(Sant Cugat del Vallès)


El CAR és un organisme que dóna suport a l'esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Amb aquesta finalitat, disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral dels esportistes i fa que la societat sigui partícip dels coneixements generats per les seves activitats.

El CAR compta amb una residència per a concentracions. Són moltes les seleccions i equips de diferents modalitats esportives (futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis, natació, gimnàstica, taekwondo, etc), ja siguin catalans, espanyol o de fora de l'Estat, que realitzen les seves estades de preparació al CAR.

El Centre d'Alt Rendiment és una entitat de dret públic de les regulades en el Capítol III de la Llei 4/85, de 29 de març, que va ser creat per la Llei 13/88, de 31 de desembre (DOGC 1088), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització. El CAR està adscrit a la Secretaria General de l'Esport, que té un conveni de col•laboració i finançament amb el Consejo Superior de Deportes.

La ubicació del centre es troba al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al costat de l'autopista AP-7. El CAR es comunica amb Barcelona mitjançant tres autopistes que són l'AP-7, sortida de Barcelona per la Diagonal, l'AP-2, sortida per la Meridiana, i els Túnels de Vallvidrera (sortida 12/13A). Per l'autopista AP-7 s'enllaça directament fins l'aeroport.

Galeria d'imatges